Deze rap gaat over de zoektocht naar jezelf en hoe Mc Ordy dit ervaart in zijn leven. This rap is about the search for yourself and how Mc Ordy lived it...