This is our first EP release. Enjoy!!! VOTE US show some loveee! Instagram: Jokiandrigo Soundcloud : joki and rigo Twitter: joki and Rigo